Parcare Aeroport Otopeni

Politica de Confidențialitate Oviale Parking

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) si prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României.

Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătura cu modul în care datele dumneavoastra vor fi prelucrate( prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea).

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie.

1. CINE SUNTEM ȘI MODUL ÎN CARE PUTEM FI CONTACTAȚI:

Operatorul de date este S.C. Oviale Park S.R.L. („Oviale Park”).

Sediu principal: Str. .Masina de paine Nr. 20, Sector 2, Bucuresti

Tel.: 004 0372 ww916 827

E-mail: office@oviale.ro

CUI: 41981420, nr. Înreg. Registrul Comerţului: J40/16552/04.12.2019

 

2. COLECTARE DATE/ TIPURI DE DATE

3. FIȘIERELE COOKIE

Pentru lista completă de cookie-uri și pentru modificarea setărilor click aici.

 

4. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

 

5. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dvs. este limitată și va fi determinată de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

 

6. TERȚI

Mențiune: În cazul în care ne revine obligația legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

7. TERITORIALITATE:

Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul Romaniei. Cu exceptia datelor pseudonimizate folosite in functia de analiza site descrisa la pct. 3. litera a. “Cookie-uri de la terți” care se face in SUA conform procedurii descrise si este reglementata de Scutul de confidentialitate SUA-UE

 

8. DREPTURILE DVS

Dreptul de acces al persoanei vizate:

Dreptul la rectificare:

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod pos
̦tal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil (office@oviale.ro), și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă.

SumaSuna NavigheazaNavigheaza Mersi sus